HAVARIJNÍ SLUŽBA

HAVARIJNÍ SERVIS  
 
pro odstraňování poruch domovních instalací vody, kanalizace - odpadů a ústředního topení.Volejte +420 773 872 200

 

ODSTRANĚNÍ HAVÁRIE
  1. Po příjezdu se zajistí místo havárie - poruchy a zabrání se případným škodám na majetku.
  2. Návrh optimálního způsobu řešení vzniklé situace a odhad nákladů na odstranění …

Drobné závady lze odstranit ihned, u havárií většího rozsahu prací lze dohodnout čas - dobu, která bude vyhovovat oběma stranám. V každém případě bude odstranění následků havárie provedeno v co nejkratším možném čase.

ZÁKLADNÍ CENÍK HAVARIJNÍ SLUŽBY KARLOVY VARY
Doba výjezdu mimo hlavní pracovní dobu firmy (07:00 až 15:30 hodin)

Výjezd................................................... 600 Kč
Práce (hodinová sazba) ............................... 500 Kč/hodinu
(počítá se každá započatá hodina + použitý materiál)
Režie ....................................................  xx
Doprava..................................................  
15Kč/km

 


 


Smluvním partnerům poskytujeme slevu

HAVARIJNÍ VÝJEZD, PRÁCE A DOPRAVA BUDE VYÚČTOVÁNA NA MÍSTĚ
A UHRAZENA V HOTOVOSTI!


Uvedené ceny jsou bez DPH a platí pro okr. Karlovy Vary, okr. Sokolov