Tepelná čerpadla "umíme"

NAVRHNEME
Navrhneme nejvhodnější variantu a zpracujeme Vám cenovou nabídku. Správné řešení navrhneme pro novostavbu i pro starý dům. 

OVĚŘÍME
Správnost navrženého řešení ověříme výpočtem, především tepelných ztrát domu, pro které musí mít navrhované čerpadlo dostatečný výhon.

NAINSTALUJEME
Postaráme se do dodávku kompletního systému tepelného čerpadla a v dohodnutém termínu se postaráme o jeho instalaci.

VYZKOUŠÍME
Tepelné čerpadlo spustíme, provedeme zkoušku a zasvětíme Vás obsluhy čerpadla, ukážeme Vám, jak se ovládá.

PŘEDÁME
Protokolárně Vám předáme plně funkční systém
 
Vyžádejte si bližší informace a kontaktujte nás pomocí KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE

Sluneční kolektory vakuové
Sestava - ohřev TUV + UT Tepelné čerpadlo vzduch-voda